Středa 8. dubna 2020, svátek má Ema
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 8. dubna 2020 Ema

Šéf EU: Nejsme demokratická instituce

11. 05. 2016 15:52:11
Předseda Evropské komise, J. Junker, oficiálně deklaroval EU jako nedemokratickou, když kritizoval politiky členských států, že "příliš naslouchají hlasu svých občanů" a nedopřávají "Evropskému hlasu".

Demokracie stojí v cestě "Evropě"

Junker nabádá politiky, aby byli více Evropany. Existuje údajně jakýsi evropský názor, který je jediný správný, nicméně pojem "Evropana" resp. "evropského hlasu" není nijak jasně definován. Tedy spadá do obdobného správného názoru v dobách komunistické totality. Názoru bolševika.

Také nebyl jasně definován. Dlouhé vlasy byly protikomunistické. Některé druhy hudby měly také odporovat přání režimu.

Jednou může být podpora biopaliv správný evropský názor. Jindy EU prohlásila, že biopaliva možná nebyl nejlepší nápad, ale že to určitě vyřeší biopaliva další generace. Zjednodušeně řečeno to na mě působí, že evropský názor je hlavně souhlasit se vším, co tvrdí Junker.

Jak jinak to chápat? Imigrační politika může mít mnoho jiných řešení než ty, které nabízí Junker a jeho kamarádi, kteří mají v EU v podstatě rozhodující hlas. Například by se EU mohla zaměřit na pomoc lidem v Sýrii. Zlepšit podmínky v zemích, kde jsou problémy, ne se snažit všechny stěhovat do Evropy.

Pokud má imigrační politika EU řešit obecně chudobu světa, tak si bere velké sousto, které by bylo jistě krásné vyřešit, ale nevím jestli by to šlo stěhováním všech do Evropy. Chudoba se zřejmě týká alespoň 2 miliard lidí a stěží se všichni vůbec nějak do Evropy fyzicky vešli.

Doublethink

Ke kontrole kolektivního myšlení existuje v Oceánii řada propracovaných technik, především tzv. doublethink, česky dvojité myšlení. Doublethink je schopnost udržet pohromadě dvě zcela protikladné informace a zároveň oběma pevně věřit. Musí to být vědomý proces, protože vyžaduje inteligenci, ale zároveň musí být nevědomý, protože lež není přípustná, Strana nelže. Samo používání slova doublethink vyžaduje tuto schopnost. Jiným příkladem použití mohou být názvy ministerstev. Každý ví, že v prostorách Ministerstva lásky (v newspeaku Lamini) jsou cely a mučírny pro politické vězně, Ministerstvo pravdy (Pramini) se programově zabývá lhaním, ekonomika Ministerstva hojnosti (Hojmini) vede k hladomoru, Ministerstvo míru (Mírmini) řídí válku. Člověk cvičený v doublethinku v tom ale nevidí spor. Je vnitřně přesvědčen, ževaporizovaná osoba nikdy neexistovala, byť by šlo o vlastní matku. A jestliže Strana říká, že Eurasie je úhlavní nepřítel Oceánie, pak byla nepřítelem odjakživa bez ohledu na klamnou vzpomínku, že ještě před 10 minutami byla spojencem...

https://cs.wikipedia.org/wiki/1984_(rom%C3%A1n)#Doublethink

Můžeme spekulovat, do jaké míry chudobu v některých částech světa máme přímo nebo nepřímo na svědomí, ale Junker se debatami nechce ani zabývat. Chce jeden správný názor.

Zrovna ČR byla bita po většinu své historie, kolonizací se neúčastnila, nevyhlašovala žádné války kvůli získávání ropy nebo jiných surovin, tak není možné ani plošně uplatňovat takový morální apel. Podobně jako proč by mělo Slovensko dotovat finanční krizi v Řecku s životním stylem siesty, když na Slovensku je horší životní úroveň.

Junker říká, že tohle vůbec nemáme řešit. Ani nemáme právo to řešit, protože prý demokracie stojí v cestě jednomu správnému názoru.

Oficiálně tím označil, že EU hodlá řídit jako totalitní společenství, kde názory občanů nehrají žádnou relevantní roli.

Eurooptimisti vždy obhajovali EU jako zcela demokratickou instituci

Junkerovo vyjádření muselo jistě vyrazit dech i mnoha pravým eurooptimistům, když jim Junker prokázal, že se vlastně celou dobu snažili veřejnost přesvědčovat, že veškeré obavy z "demokratického deficitu" EU jsou jen euroskeptické nesmysly, které nechápou princip subsidiarity, a jak vlastně skrze volby do Evropského parlamentu, každý hlas občana Evropy umožňuje demokraticky ovlivňovat politiku EU.

Správný eurooptimista by myslím měl být výrokem Junkera zděšen a volat po krocích, jak ho zbavit předsednictví Evropské komise. Není jiný manévrovací prostor. Druhá možnost je samozřejmě přidržení se řekněme eurobolševismu (obdoby bolševismu za komunismu), kdy se fakta a podobné nesmysly moc neřešily, a podstatné bylo stát na správné straně, oportunisticky se přiživit a naučit se ideálně operovat s tímto orwellovským doublethinkem, a nadále dál ostatní přesvědčovat "svým" názorem, že EU je nejdemokratičtější institucí na světě. Tedy že EU nejen ctí demokracii, ale dokonce jde o nejdemokratičtější instituci v historii.

To umožňuje pochopení principů doublethinku (dvojakého myšlení), kdy je člověk schopen chápat protichůdnost dvou informací a instinktivně poznat, kdy je jedna z těch variant pravdou. Tedy kdy tvrdit A, a kdy tvrdit B.

George Orwell ve své románu 1984 doublethink podrobně rozebral a pro EU jde zřejmě o instruktážní manuál.

Europoslanec Keller myslím nedávno principy doublethinku (myšlenkové gymnastiky) v EU krásně popsal vyprávěním jeho rozhovoru s jakýmsi velkoúřednickým knězem z EU, když se pídil po logice v dokumentech EU.

Velkokněz se začal smát a málem snad poprskal lejstra na stole a odpověděl "Je vidět, že jste tu nový, a ještě nechápete, že nic co v EU děláme, nemá s realitou nic společného.".

Pan Keller tím prý dostal silnější důkaz, že veškeré písemnosti EU jsou jakýmsi literárním experimentem postmoderny.

Konkrétně se ho Keller ptal na dokument, který hovoří o stanovování cílů (oblíbená činnost EU), a zároveň se v něm pod čarou uvádí, že současný trend je přesně opačný.

Každopádně pan Junker to rozčísnul krásně. Nejde ani o demokracii. Je to naše postmoderna a nikdo se nám do toho nepleťte, pokud nemáte správnou víru.

Junkerův "Evropský názor" vs. Huxleyho "Společný rozhled" z dokumentu UNESCO z roku 1946

Povídání o nutnosti mít jednotný evropský názor a stávat se jakýmisi "Evropany" a mít "Evropské myšlení" nese velké znaky podobnosti k textu Juliana Huxley z roku 1946 jakožto prvního ředitele UNESCO.

Ten tam otevřeně hovoří o nutnosti pěstovat jednotný (v jeho případě celosvětový) správný zdravý nerasistický nesexistický názor plný respektu ke všem rasám a pohlavím. Ty s odlišnými názory je dle jeho dokumentu "UNESCO: jeho účel a filozofie" nutné převychovávat pomocí cituji "válečné propagandy použité pro účely míru" a pomocí masmédií tedy cituji "najmutí tisku, rádií, kin a vzdělávacích institucí v plném rozsahu" přesvědčit cituji "odpor milionů" jakožto součásti masové ideologie.

Junkerův "Evropský názor" vypadá jako realizace myšlenky, kterou Julian Huxley popisoval ve svém textu o cílech UNESCO, což je jakási sociálně-kulturně-vzdělávací instituce OSN,

Více viz. krátký úryvek z textu J. Huxleyho ze zmíněného dokumentu UNESCO z roku 1946 z pera ředitele této instituce:

Strana 13:

"Z toho plynou dva důsledky. Za prvé, že čím jednotnějšími se lidské tradice stávají, tím rapidněji vzniká možnost vývoje: několik oddělených nebo soutěžících nebo dokonce vzájemně nepřátelských skupin tradic nemůže být natolik efektivní jako jedna skupina pro celé lidstvo. A za druhé, že nejlepší a jediná zaručená cesta jak toto zajistit je politická jednota. Jak historie ukazuje sjednocení myšlenek má svůj efekt napříč národními hranicemi. Ale jak historie činí stejnoměrně evidentním, tento efekt je jen částečný, a nikdy zcela nezabrání příležitostem ke vzniku konfliktu vznikajícího z existence z několika odlišných politických skupin.

Ponaučení pro UNESCO je jasné. Cíl stojící před ním ve snaze propagovat mír a bezpečnost, nebude nikdy možné zcela realizovat skrze prostředky jemu přiřazenými - vzdělávání, věda a kultura. Musí vytvořit vizi jakési formy světové politické jednoty, ať už skrze jednotnou světovou vládu nebo jiným způsobem, protože to je jediný způsob, jak zabránit válce.

Nicméně světová politická jednota je naneštěstí vzdálenou představou a ani nespadá do pole kompetencí UNESCO. To ale neznamená, že toho UNESCO nemůže udělat hodně v propagování míru a bezpečnosti. Konkrétně v jeho vzdělávacím programu může zdůraznit konečnou nutnost světové politické jednoty a obeznámit všechny lidi s důsledky plného přesunu suverenity z jednotlivých národů do světové organizace. Ale mnohem obecněji může udělat hodně pro vytvoření základů, na který bude světová politická jednota později vytvořena.

Může lidem světa pomoci nalézt společné pochopení a k uvědomění společného lidství a společných úkolů, které sdílíme, oproti nacionalismu, který často směřuje k izolaci a oddělení."

Strana 5:

Jak jsme předtím viděli, sjednocení tradic v jedno společné pole zkušeností, uvědomění a cílů je nutný předpoklad pro zásadní rozvoj lidské evoluce. S tím souvisí, že ačkoliv politické sjednocení v nějaký druh světové vlády je nutný pro definitivní dosažení této fáze, sjednocení myšlenek není pouze nutné ale může utvořit cestu pro jiné typy sjednocení. Tedy jak v minulosti velká náboženství sjednocovala myšlenky a postoje velkých oblastí zemského povrchu a nedávno věda, obojí přímo skrze své ideje a nepřímo zmenšováním glóbu, došlo k silnému faktoru v řízení myšlenek člověka k možnosti a nutnosti plné světové jednoty.

Následně jsme upřeli speciální pozornost UNESCO na problém vytvoření sjednoceného pole tradic lidského druhu jako takového. To, jak už tu bylo poznamenáno na jiných místech, musí zahrnovat jednotu v odlišnosti (sic!) světového umění a kultury stejně jako propagaci jednotného jediného pole vědeckého poznání.

Ale musí to nakonec zahrnovat sjednocený společný rozhled a společnou sadu účelů. To bude nejposlednější částí cíle sjednotit světovou mysl; ale UNESCO ho nesmí opomenout snahami pracovat na jednodušších cílech........."

Jednota myšlenek

Z výše uvedeného textu J. Huxleyho je myslím zřejmé, že Junkerovy "Evropské hodnoty", "Evropanství", "Evropská myšlenka" a podobné koncepty zdůrazňující jednotu myšlenek jako takových oproti různým politickým stranám natož názorům veřejnosti jednotlivých národů.

Nebyl bych rozhodně první, kdo tento myšlenkový rámec EU ukazuje v souvislosti s podobnými myšlenkami OSN, a na jakých základech to tedy všechno vzniklo.

Někteří euronadšenci podobné řeči označovali za konspirační teorie, ale v tomto kontextu dává dokonalý smysl bazírování EU na dodržování jednoty, buďme jednotní, solidární atd. Ale jak už jsem psal, na podobné jednotě bazírovali bolševici za komunismu.

Není mi jasné, jestli Julian Huxley měl nějaké zlé úmysly ve snaze sjednocovat lidskou mysl do jakési mysli úlu, ale tak nebo tak se jeho vize zvrhla v jakousi šílenou dystopii.

"Dříve nebo později špatné myšlení přinese špatné chování."

Julian Huxley, "Religion and Science: Old Wine in New Bottles" in the Traveller's Library (1933) edited by William Somerset Maugham. p. 1248

Pokud někomu připadá, že vlastně J. Huxley mluví o lásce k bližnímu a pěstování tolerance, dodám, že před válkou byl pro sterilizaci lidí na základě jejich rasy a genetických dispozicí. Někteří to s pokrokem lidstva myslí opravdu vážně.

Autor: Jiří Míka | středa 11.5.2016 15:52 | karma článku: 35.25 | přečteno: 2032x

Další články blogera

Jiří Míka

Demokrati mlátí novináře a stěžují si na svobodu slova

Novinářka Petra Procházková fyzicky napadla novináře Sputniku. Rozlícení demokraté zas V. Klause vyháněli pryč z Národní třídy a teď naši politici napsali výzvu americkému kongresu, aby dotlačil sociální sítě k cenzuře.

4.1.2020 v 11:00 | Karma článku: 38.85 | Přečteno: 1388 | Diskuse

Jiří Míka

Jaké je vlastně poselství Gréty Thunberg? A co na to zmíněná věda?

Nedávno byla na ČT v 168h reportáž o Grétě Thunberg.. víceméně na téma, proč jsou na ni prý útoky, a jestli jsou oprávněné.

17.10.2019 v 12:21 | Karma článku: 45.49 | Přečteno: 7844 | Diskuse

Jiří Míka

500 vědců koncem září vyzvalo OSN, aby byla uspořádaná vědecká debata o klimatu

Do zblbnutím nám média předkládají apel Grety, aby jsme poslouchali vědce. Během klimatického sumitu se jich ozvalo 500 v apelu adresovaném OSN. Tvrdí, že není žádná hrozba, a volají po uspořádání vědecké debaty.

3.10.2019 v 0:04 | Karma článku: 37.95 | Přečteno: 1408 | Diskuse

Jiří Míka

Je dobré furt strašit děti?

Už jako děti jsme zažili řadu tradičních mýtů... Vánoce, Velikonoce, svatý Mikuláš, kde jsou děti seznámeny s různými koncepty. Děti mají teď Globální oteplování nebo vlastně Klimatickou změnu. Ne je to nejnověji klimatická krize.

25.9.2019 v 14:26 | Karma článku: 22.04 | Přečteno: 630 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jiri Machotka

Plán A, B, C, D

Metody tvorby strategie v prostředí se značnou měrou nejistoty pro plán či plány zvládnutí epidemie.

8.4.2020 v 0:07 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 37 | Diskuse

Stisk Studentský deník

Manželství pro všechny podporuje většina Čechů, o návrhu zákona poslanci stále nehlasovali

Dvacetiletá Tereza Kuchařová plánuje svatbu se svou snoubenkou. Žijí spolu v Rakousku, kde od roku 2019 mohou homosexuální páry uzavřít manželství. V Česku to ale zatím možné není.

7.4.2020 v 20:24 | Karma článku: 5.39 | Přečteno: 474 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Slovo člověka, kterému můžeme věřit

Vzpomínáte na Anatolije? Anataloje Ščaranského? Otázka spíše pro ty z nás, kdo jsou údajně víc ohroženi koronavirem. Pro seniory. O kom je řeč? Za sovětské diktatury byl vězněm svědomí, též vězněm Sionu.

7.4.2020 v 19:25 | Karma článku: 15.12 | Přečteno: 386 | Diskuse

Libor Čermák

"Čermáka nečtu! Stačí, co jsem se o něm dozvěděla v diskuzích!"

Také posuzujete autora článku jen podle toho, co píše přímo on? Anebo dáváte přednost drbům a fake news, co o něm "vyprodukuje" někdo jiný na internetu? Pokud jste druhá varianta, tak vás musím politovat.

7.4.2020 v 18:54 | Karma článku: 30.68 | Přečteno: 786 |

Jan Ziegler

Smrt generála Vojcechovského je i Koněvovým zločinem

Byl to hrdina, pocházel z ruské šlechtické rodiny, svůj osud však později spojil s Československem. Sergej Vojcechovský zemřel před 69 lety v sovětském gulagu v Ozerlagu. Hanba Benešovi!

7.4.2020 v 18:37 | Karma článku: 23.68 | Přečteno: 471 | Diskuse

Schillerová: Podpora OSVČ bude plošná, podmínka poklesu příjmů zmizí

Ministryně financí Alena Schillerová chystá po tlaku ze strany živnostníků výrazné zmírnění podmínek pro přiznání...

Služba kontroluje práci z domova. Jejímu výrobci lidé spílají

Koronavirus ji firmám vnutil, jenže mnohé firmy mají pocit, že kvůli práci z domova ztrácejí nad pracovní silou dohled....

Páté zvláštní poselství za 68 let vlády. Alžběta II. promluvila o koronaviru

Britská královna Alžběta II. (93) v neděli promluvila k veřejnosti. V předtočené nahrávce zdůraznila nutnost sebekázně...

Obchody zůstanou na pomlázku zavřené. Řetězce nevyužily stavu nouze

O Velikonočním pondělí zůstanou supermarkety zavřené a budou se tak držet zákona, který platí v běžných dobách. V...

Vznikne generace superšetřílků? Koronavirus možná změní návyky lidí

Pandemie COVID-19 by podle analytiků do budoucna mohla značně proměnit světovou ekonomiku. Lidé podle nich nejspíš...