Výchova k ekologii, multikulturalismu a globalizaci již od kolébky

27. 10. 2009 14:18:54
O podobnosti k sektám a kultům vypovídá snaha dostat na svou stranu zejména děti. A v tomto směru začíná být environmentální agenda už poněkud děsivá.

Děti v Británii a USA jsou dokonce instruovány/lákány do různých kroužků dobrovolné dětské ekopolicie, aby špehovaly a udávaly vlastní rodiče a sousedy , pokud je uvidí provádět nějaké ekozločiny (špatně třídit odpad, nechávat rozsvíceno, napouštět si horkou vanu,...). Aneb Orwellova noční můra.

http://www.climatecops.com/downloads/climate_cops_poster_wanted.pdf

Právě děti lze nejsnadněji zmanipulovat, aby starší lidé pamatující éru zdravého rozumu, byli udáváni vlastními dětmi. Tento kult si chce podchytit příští generaci a již dnes (i v ČR) tuto propagandu cpou do hlavy zřejmě právě teď vašim dětem. Učebnice ve školách se neustále mění a dnes jsou některé školám prodávány různými privátními NGO spolky.(viz státní program deklarovaný v tzv. "Bílé knize" vydané Ministerstvem školství ČR v roce 2001 v souladu plnění mezinárodních dohod Trvale udržitelného rozvoje). Ďábel je ukryt v detailech.

Environmentální výchova

Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický v Praze (http://old.rvp.cz/clanek/6/275)

 "První možností naplnění průřezového tématu EV je integrace jednotlivých tematických okruhů do vyučovacích předmětů. Typická je integrace do přírodovědných předmětů (biologie, chemie, fyzika, zeměpis), kde již řada očekávaných výstupů propojení s EV naznačuje. Není ovšem nutné se držet této "tradice". Ukazuje se, že mnoho tematických okruhů se dá vhodně propojit i se základy společenských věd, výtvarnou výchovou, výchovou ke zdraví a dalšími předměty. V základech společenských věd se může například jednat o hraní rolí, kdy vybrané skupiny žáků představují zájmové skupiny, které jednají o regulaci dopravy ve městě, o environmentálně sporné stavbě apod. Ve výtvarné výchově lze např. ztvárnit ekologicky zničenou krajinu, v českém jazyce ji zase popsat ve slohové práci. Alternativ je nepřeberné množství."

 Stejným způsobem jsou dětem předkládána témata evropské integrace, vlajky EU a význam dokonalosti symbolu 12 hvězd na evropské vlajce (zde v kapitole "Pod společnou vlajkou" ), výuka k multikulturalismu a jiná aktuální politická témata. Děti jsou také učeny vypořádávat se situacemi občanských nepokojů a jiných společenských katastrof. Mezi témata těchto učebnic také patří, jak používat a chápat internet a masmédia v oboru "Mediální výchova".

Děti jsou tak celkově zatahovány do velmi aktuální geopolitické transformace jako součást povinné výuky základních škol (v prakticky všech předmětech). Je jisté, že učebnice básnící o symbolu dokonalosti dvanácti hvězd na vlajce EU asi nebude moc objektivní. Učebnice šla totiž ještě dál a přesvědčuje žáky o okultním významu čísla 12 .

 My starší sice k nemoci šílených ekologů můžeme být imunní a vrásky si z nich neděláme, ale současné děti již dnes, zdá se, vyrůstají s kompletně vyměněnou sadou učebnic učících je Jednotě, toleranci a harmonii s ekosystémem. A veškerý obsah učebnic je napsaný dle směrnic OSN resp. UNESCO a Ministervo školství ČR se ani netají tím, že jde harmonizaci českého školství v rámci EU potažmo OSN/Agendy 21 (Trvale udržitelného rozvoje). Julian Huxley , první šéf UNESCO, již před desítky let napsal, že chce aby UNESCO šířilo propagandu v médiích a školství. Jeho sen se splnil.

To vše se děje tiše a bez zábran, protože je obecně těmto mezinárodním institucím důvěřováno. A "učit děti toleranci" nepůsobí nijak nebezpečně.

Spolu s níže uváděnými úryvky z textu J. Huxleyho uvádím svůj (místy zkrácený) překlad z angličtiny:

Překlad do češtiny:

"... Uvážíme techniky válečné propagandy a záměrně je zacílíme a ohneme v propagandu pro účely mezinárodního míru, a pokud to bude nutné, ji použijeme, jak předpověděl Lenin, pro "překonání odporu milionů" na dosažení žádoucí změny.

Užitím dramatu pro odhalení reality a umění jako metody, kdy se, slovy Sir Stephen Tallenta, 'stane pravda působivým a živým principem v akci' a umožní vytvoření soustředěného úsilí, které ... vyžaduje víru a smysl pro osud.

Musí to být masová filozofie, masové přesvědčení, a nikdy ho nebude možné docílit bez použití masmédií." Konec citace.

(pozn. Nebo jak říkal Lenin: UČIT SE, UČIT SE, UČIT SE ? )

Překlad do češtiny:

 "Tedy Mass Mediální sekce UNESCO stojí před dvěma úkoly. Jeden je obecný a druhý speciální. Speciálním úkolem je najmout tisk, rádia a kina v plném rozsahu pro služby vzdělávání o vědě a učení, umění a kultuře. Obecným úkolem je dohlédnout, aby tyto prostředky byly využity k propagaci jak vzájemného porozumění mezi národy a kulturami, tak i k prosazení růstu společného rozhledu sdíleného všemi národy a kulturami. "

(pozn. Common outlook/společný rozhled/zdravý rozum zní jako nové světové dogma "zdravých myšlenek a postojů", standartů "kvality života", jedné "pravdy" o oxidu uhličitém, kterou škola učit zpochybňovat nebude atd. )

Překlad do češtiny:

"...světovou vládu ... jako jediný jistý způsob, jak zamezit válce.

Nicméně světová politická jednota je naneštěstí vzdálená představa a tak nebo tak nespadá do pole kompetencí UNESCO. To ale neznamená, že UNESCO nemůže udělat hodně pro propagaci míru a bezpečnosti.

Obzvláště ve svém vzdělávacím programu může UNESCO zdůraznit potřebu konečné nutnosti světové politické jednoty a obeznámit veřejnost s důsledky přesunu úplné suverenity (pozn.ano, národy mají ztratit kompletně svou nezávislost) ve prospěch celosvětové organizace. " Konec citace.

Zdroj: UNESCO: Its purpose and Its Philosophy, Julian Huxley, 1946 - http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000681/068197eo.pdf

Z uvedených informací je zřejmé, že environmentální výchova je úzce svázána s kompletní transformací společnosti. Přesto je veškerá diskuze upírána na handrkování, zda je Václav Klaus egoista nebo ruský agent. Václav Klaus má pravdu, že nejde o ekologii ale o konsolidaci moci a o samoúčelné sociální inženýrství za tím vším.

Včetně skrytého najímání novinářů, televize, filmového průmyslu a školy jako nástroje propagandy, po čemž doslova volá výše zmíněný text. Myslím, že trvale udržitelný rozvoj se podobá korupci.

Já mám také rád mír a toleranci, ale to neznamená, že mám tím nezpochybnitelný mandát dětem ve školách a televizi vnucovat nějakou svou jednu vizi.

DODATEK

 Julian Huxley (1887 - 1975, bratr Aldouse Huxleyho) nemusel výše uvedených text psát se zlými úmysly. V tom je kouzlo velkých utopistických vizí. Je to ideologie. Pokud věříte v nutnost světové vlády a nutnost manipulace s psychikou veřejnosti (považujete se za chytřejší a vyvolené), pak jen děláte svou malou část, jak tuto vizi naplnit. I pokud vědomě veřejnosti lžete o údajně člověkem způsobeném globálním oteplování, cítíte se morálně navýši oproti pro vás hloupé veřejnosti, kterou jako pastýř musíte vést i případně pomocí "ušlechtilých lží".

Rod Huxleyů je se sociálním inženýrstvím zřejmě spjatý více než kdokoliv jiný. Jsou to blízcí přátelé rodiny Charlese Darwina a Galtona. Je to jedna banda sociálních inženýrů!

A Julian Huxley před 2. světovou válkou volal po "zlepšení lidské rasy" jakožto přední eugenik . Tehdy byla eugenika považována za seriozní nový směr zlepšování lidského genofondu. Po válce bylo nutné přejmenovat eugeniku na environmentalismus, transhumanismus, sociální darwinismus a jiné nové krycí termíny pro dle mého totéž.


Pro vytvoření jedné dokonalé Říše plné pořádku a čistoty, která vyřeší všechny problémy jednou provždy - statickým řádem plným "osvícených" norem a předpisů vymezujících každý aspekt lidského života.

Autor: Jiří Míka | úterý 27.10.2009 14:18 | karma článku: 29.80 | přečteno: 4312x

Další články blogera

Jiří Míka

Někteří si přejí v zájmu ekologie zavést diktaturu

Asi už jste slyšeli, že lidé emisemi kyslíku prý způsobují konec světa. No, je spolu s tím i voláno po zrušení volného trhu i demokracie. Je to naplněním mých slov od počátku tohoto blogu.

15.9.2019 v 2:12 | Karma článku: 20.09 | Přečteno: 468 | Diskuse

Jiří Míka

Ať žijou pralesy

Možná jste zaslechli něco o pralesu v Amazonii, který má být vyhořen. Naštěstí je to jen fake news. Všechno je zas jinak.

11.9.2019 v 2:39 | Karma článku: 6.85 | Přečteno: 123 | Diskuse

Jiří Míka

Černoška má řešení rasismu - izolujme černé od bílých

Možná je to řec jak z dob, kdy se řešila pleť lidí, ale černoška co zaplatila tisíce za dovolenou bez bílých, navrhuje jako řešení segraci. Přísnou a slepou segregaci.

27.7.2019 v 1:38 | Karma článku: 30.66 | Přečteno: 1309 | Diskuse

Jiří Míka

Některé školy zakázaly tleskání a sdružení lesbiček a gayů tvrdí, že gulagy byly dobré

SJW skutečně umí být inventivní. Tohle by mě opět nenapadlo: zakázat tleskání! Co příjde příště? Bude dovoleno dýchat? Hluk tleskání totiž může některé lidi rozrušit. K projevům uznání je dovoleno použít v tichosti znakovou řeč.

14.7.2019 v 23:07 | Karma článku: 35.67 | Přečteno: 1316 | Diskuse

Další články z rubriky Životní prostředí a ekologie

Alexandra Dítětová

Česká Greta poletí do Ameriky letadlem

Tak jsem se podívala na rozhovor s českou Gretou v Rozstřelu tady na idnes. Slečna je sympatická, určitě to myslí dobře. Ale opět mi potvrdila, že po téhle zelené cestě nikdy nepůjdu.

21.9.2019 v 7:44 | Karma článku: 33.09 | Přečteno: 661 | Diskuse

Lumír Vitha

Co se děje na poli - Pole se zmenší na max. 30 ha a skotu hrozí jatka

S těmi poli je to dobře. A ten skot? Co je na tom divného?, říkáte si. To už tak chodí, skot je na mléko a maso. Po přečtení tohohle si ale musíme položit otázku: Jak dlouho ještě? A hlavně - co potom?

20.9.2019 v 5:48 | Karma článku: 28.22 | Přečteno: 672 | Diskuse

Richard Peterka

I Babiš si někdy zaslouží pochvalu

Nejsem a nejspíš nikdy nebudu příznivcem či voličem Andreje Babiše. Ale teď mě potěšil, takže ho musím férově pochválit. Potvrdil, že není gretén (fanatický vyznavač Grety Thunbergové).

18.9.2019 v 8:46 | Karma článku: 36.49 | Přečteno: 1069 | Diskuse

Vladimír Zeman

Klimatická konference v Praze.

Vyslechl jsem si pár úvodních vět premiéra Babiše. Dál jsem neposlouchal. Copak se nenajde síla, která by mohla tohle klimatické šílení zvrátit. Nejhorší je, že tomuto blouznění podlehli mladí, studenti, které bohužel školy

17.9.2019 v 11:49 | Karma článku: 25.89 | Přečteno: 529 | Diskuse

Lumír Vitha

Co se děje na poli - slunce pálí, vítr fouká

Z hlediska počasí se může zdát, že přicházím s křížkem po funuse, ale vzhledem k tomu, že nedávné Máte slovo a následný rozhovor s expertem na bioklima tohle téma rozvířily, myslím, že není zas tak mimo mísu se připojit.

13.9.2019 v 8:40 | Karma článku: 21.29 | Přečteno: 355 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz