Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Kořeny politické korektnosti nejsou v neomarxismu?

21. 07. 2017 14:22:12
Dlouho mi vrtalo hlavou, jak mohou "progresivní" intelektuálové volat po utlačování mužů a vyzdvihování žen. Po utlačování bílých a propagování a skoro slepé toleranci k jiným národům. Kořeny ideologie "tolerance" to vysvětlují.

Stačí se na chvíli začíst do publikací myslitelů tzv. Frankfurtské školy (šlo o neomarxistickou školu v německém Frankfurtu nad Mohanem) a vznikajícího oboru Kritické teorie. Zejména do textů Herberta Marcuse, který se v 60 letech stal otcem Nové levice. Spoluorganizátorka demonstrace žen proti Trumpovi (Woman's March) začátkem letošního roku byla studentka Marcuse. Mimochodem bylo kontroverzní, jak o chlup unikla odsouzení za podíl na vraždě.

Asi nelze prokázat ani očekávat, že každý bojovník za lidská práva (aby každý měl svůj vlastní záchod atd.) bude nutně mít jeho knihy na nočním stolku nebo si i vůbec uvědomovat, odkud tahle ideologie Tolerance a Lásky pramení, ale asi nelze popřít, že současná situace (zejména na amerických školách) je přesně naplněním snu Marcuse a jiných neomarxistů.

Ten jasně ve svých pracích napsal, že musí jít o nový pohled na toleranci. A tato tolerance musí utlačovat pravici a tolerovat pouze levici.

„Osvobozující tolerance by tedy znamenala netoleranci proti hnutím pravice a toleranci k hnutí levice.“

Marcuse: Represivní tolerance, 1965

Nová tolerance musí omezit svobodu projevu těch, kteří mají jiný názor (např. na zdravotní reformy nebo vůči jiným etnikům uvádí jako Marcuse jako jeden z příkladů).

Píše, že jeho revoluce bude asi muset použít nedemokratických prostředků, aby teprve bylo možné nastolit skutečnou demokracii a ne současnou demokracii falešnou.

V následujícím odstavci pak rozvádí, že mezi to může patřit omezení svobody slova.

A nejen to. Nesmí být dovoleno se jim byť jen sejít na nějakém setkání nebo demonstraci.

Tyto [protidemokratické] kroky mohou obsahovat odstranění tolerance svobody projevu a shromažďování skupinám a hnutím, které propagují agresivní politiku, ozbrojování, šovinismus, diskriminaci na bázi rasy a náboženství nebo oponují rozšíření veřejných služeb, sociálního zabezpečení, zdravotní péče atd.

Marcuse: Represivní tolerance, 1965

Zároveň volá po vytvoření nějaké formy tuhé propagandy na školách (což mi hned připomnělo můj předešlý článek, kde jsem si na zaujaté vzdělávání stěžoval dokonce i v ČR školství)

Navíc obnovení svobody myšlenek může vyžadovat nová a rigidní omezení výuky a praktik ve vzdělávacích institucích.

Marcuse: Represivní tolerance, 1965

Závadné názory podporující hegemonii patriarchátu (utlačujícího systému) nemají dle jeho slov právo na toleranci, protože tato tolerance je prý falešná. Je vynucována a podporována samotnou hegemonií. Tolerance k bílým lidem je tak vynucena bílou nadvládou. Je umožněna pouze utlačováním minorit.

Rozdíl neomarxismu a marxismu je hlavně v tom, že marxismus uvažoval pracující třídu a panstvo, zatímco neomarxismus nahradil utlačovanou pracující třídu za utlačované minority.

Frankfurtská škola Kritické teorie hledala ponaučení z nacistického Německa a teroru socialistické totality hledajíc dle jejich slov dokonalou demokracii. Zní to jakoby hledali jakousi syntézu. A sám Marcuse píše, že cílem musí být úplné rozbití kapitalistické společnosti. Nicméně i čeští studenti ho používají do svým diplomových prací a je nadále hrdinou, dle někoho i géniem.

Marcuse dále psal, že je potřeba přivést revolucionáře z Třetího světa do západních měst, aby se zde spojili s místní radikální levicí na zničení kapitalismu.

„Národně osvobozovací hnutí ve třetím světě samotné nejsou revoluční silou, která by byla dostatečně silná ke svržení rozvinutého kapitalismu, jako systému. Taková revoluční síla může být očekávána jen od setkání sil schopných učinit změnu v centrech rozvinutého kapitalismu s těmi ve Třetím světě. Uskutečnit to je opravdu nejtěžší úkol.

Vedle problému vzdálenosti, je zde problém jazykový, problém naprosté kulturní rozdílnosti atd. To jsou nové elementy, které musí být brány v úvahu v teorii i praxi.“

Marcuse: Represivní tolerance, 1965

Někdo by možná namítl, že jen blázen by mohl mít jako plán rozbít Evropu přehnaně uvolněnými imigračními zákony (někým vysmívaná údajná konspirace, že cela imigrační krize byla vytvořena záměrně), ale Marcuse skutečně chce vidět Systém v troskách - za každou cenu i použitím polo-demokratických technik včetně násilí (polemizuje nad tím, že násilí není nutně vždy špatné, a podobně uvádí, že i diktatura může být lepší než pseudodemokracie).

Ovšem nenavrhuje alternativu, i přiznává, že nad alternativou ke kapitalismu nepřemýšlel. Současná opresivní situace prý znemožňuje si být schopen alternativní systém vůbec představit.

Kritická teorie zároveň rozvrací všechny aspekty západní kultury. Koncept národu, sexuality, rasy, náboženství a explicitně uvádí, že u toho má být majorita jako projev dekadentního systému utlačována.

Tak jestli bylo někomu divné, jak chtějí multikulturalisté sloučit toleranci k ženám a extrémní islám, tak už není potřeba si lámat hlavu, protože už tito otcové dnešních hnutí otevřeně psali, že jde pouze o fasádu/nástroje k rozložení kapitalismu resp. opresivního režimu. A explicitně popisují, že jejich koncept rovnovážnosti je diskriminační záměrně (dnes už existující pozitivní diskriminace, těším se na pozitivní genocidu).

Bílý člověk nemůže nebýt rasista. Člen minority nemůže být rasistou, i pokud volá po vyhlazení bílé rasy. Takové věty dnes říkají mladí studenti. Nemyslí to v nadsázce.

Možná výsledek oněch "nových a rigidních omezení výuky"? Přesně to si Marcuse přál. Jednu skupinu zvýhodňovat a druhou diskriminovat/utlačovat/cenzurovat/věznit.

Kritická teorie svou snahou se na vše koukat kriticky (přehodnocovat) rozkládá každý aspekt dlouholetých tradic evropských národů. Dvě pohlaví? Ne, je jich nekonečně mnoho. Normální rodina? Přežitek patriarchátu. Křesťanství? Musí být potlačeno. Je součástí bílé hegemonie. Někdy dodávají, že utlačovaní mají být někteří lidé/rasy/náboženství/pohlaví jen dočasně, dokud se to "nenarovná", ale komunismus si tehdy taky někteří asi malovali idealisticky.

Současný neoliberalismus tedy myslím lze nazývat neomarxismem, i když z toho neoliberálové chytají tiky, že oni se prý tak nenazývají, tak se tomu vysmívají jako "hoaxu". Je ale irelevantní, jak se sami sebe nazývají. Naše hlavní média a lidé těšící se přízně obrazovek se někdy myšlence, že jsou neomarxisté, vysmívají, a připodobňují to ke konspiračním teoriím. Nicméně při zkoumání kořenů jasné vazby na marxismus nacházíme.

Do jaké míry jsou tyto kořeny relevantní k popisu současnosti, nechám případně k posouzení na čtenáři.

Mimochodem levice 60. let měla slogan "Marx, Mao a Marcuse". Marcuse byl jejich hrdina.

První kdo termínem neomarxismus způsobil vlny v médiích, byl Petr Hájek. Česká televize se mu vysmála. Zamlčela ale tyto kořeny.

Zesměšňování je mimochodem bodem 5 z "Pravidel pro radikála" od Saula Alinského, který byl mentorem Hillary Clintonové. (její velký vzor a jeho práci sama přednášela).

Bod 5. Zesměšňování je jedna z nejúčinějších zbraní. Není žádná obrana. Je iracionální. Naštvává. Funguje také jako klíčový bod k dotlačení nepřítele k přiznání porážky.

Pravidla pro radikály - Saul Alinsky, 1971

Ale to ani asi až tak podstatné, jak takový ideologický směr nazývat, a jestli je skutečně další mutací totality, ať už tomu říkají "liberální demokracie" nebo jakkoliv.

Zásadní mi tam přijde např. utlačování bílé rasy v rámci boje proti rasismu. Jak komicky nesmyslně až stupidně taková věta může znít, ideologie Kulturního marxismu vysvětluje, proč taková věta smysl dává. (Jen bylo potřeba předefinovat význam slova "tolerance")

Stejně tak utlačování mužů v boji za práva žen. Utlačování a dehonestace heterosexuality, aby byla vyzdvižena perverze a promiskuita. Křesťanství ve prospěch islámu. Monogamie ve prospěch polygamie. Neboli veškeré pevné body, které Evropa má.

Marcuse také píše, že musí být školství a jiné vzdělávací instituce podřízeny "rigidní kontrole". Ano. Ať už jsou dnešní "sluníčkáři" vědomým produktem školy Kritické teorie nebo se to jen nápadně podobá naplnění snu jejích ideových předáků, obojí je myslím nebezpečné stejně jako byl komunismus. Zejména když stoupenci této revoluce otevřeně už teď hovoří (a úspěšně protlačili zákony), že je potřeba nějaké lidi utlačovat. Zákazem svobody slova. Indoktrinací.

Jedna žena protestující proti Trumpovi řekla, že Alex Jonesovi by měl být chirurgicky vygumován mozek, aby nebyl mentálně schopen už dál říkat věci, co říká.

Jak typické pro toto hnutí nebo ne?

Všechny hlavní myšlenky jejich boje jsou praktikami každé totality. Ale za dobrou věc.

Umlčet, zavřít nebo indoktrinovat disent a na základě jakýchsi vědeckých fešáckých teorií měnit společnost k domnělé utopii. A pak že se uvidí.

Autor: Jiří Míka | pátek 21.7.2017 14:22 | karma článku: 35.27 | přečteno: 1334x

Další články blogera

Jiří Míka

Bílé ženy se dostaly na hledáček Black Lives Matter v seznamu doporučení bílým

Chanelle Helm, vedoucí Black Lives Matter v Louisville, napsala 10 doporučení bělochům. Vyzývá tam bělochy, aby předali svůj majetek "černým nebo hnědým". Bílé ženy označila za komplice rasistů.

23.8.2017 v 22:56 | Karma článku: 31.72 | Přečteno: 1069 | Diskuse

Jiří Míka

Hrozí vězení, pokud nebudete non-binárním pohlavím onikat?

Kanada schválila novelu zákona, která mezi stíhatelné nenávistné projevy zařazuje nenazývání sexuálních minorit oslovením, které si oni přejí. Někteří si přejí, aby se jim onikalo, protože se nepovažují ani za ženu ani za muže.

23.8.2017 v 15:42 | Karma článku: 33.90 | Přečteno: 1077 | Diskuse

Jiří Míka

Povede feminismus k vyhlazovacím táborům?

Feministické argumenty jsou nesmyslné, ale znepokojila mě i forma, jak bývají prosazovány. A míra jakou se řekněme LGBT+ platforma zaklínila v zákonodárství včetně trestního zákona. A jak pro své účely necitlivě zneužívá děti.

20.8.2017 v 20:12 | Karma článku: 34.48 | Přečteno: 1479 | Diskuse

Jiří Míka

Sexuální výchova ve školách. Co je náročné téma pro dospělé, je tlačeno do dětí.

Učitelka francouzštiny vypověděla, jak za ni přišla žačka, že se odmítá účastnit sexuální výchovy. Prý se museli rozdělit do dvojic kluk-holka a odpovídat si na předdefinované otázky typu "Masturbuješ?".

3.8.2017 v 15:21 | Karma článku: 36.97 | Přečteno: 2293 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Karel Trčálek

Pokud má Evropa přežít, musíme Vatikán srovnat se zemí

To byl ale blbý nápad zvolit papežem zmiji, kterou si hřejeme na prsou. Jak to mohl jenom bůh dopustit, jak nás mohl zanechat Satanovi napospas?! Délka blogu cca 13 hod 54 min 05 s

24.8.2017 v 8:30 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Aleš Vavřinec

Životní lekce od chlupaté dámy

Sedím na zahradě a se zájmem sleduji sousedovic kočku. Ladně se převaluje na trávě a hledá pro sebe tu nejpříjemnější pozici. Chvilku jen tak leží, načež zakmitá ušima a zbystří. Její tělíčko se v mžiku aktivizuje a...

24.8.2017 v 8:14 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 8 | Diskuse

Lukáš Masopust

Učitel na prázdninách

Za pár dní mne čekají podzimní a já už si plánuji, co o nich budu dělat. Často se říká, že učitelé mají neustále volno, kratší pracovní dobu a tím pádem si nezaslouží větší peníze.

24.8.2017 v 0:29 | Karma článku: 5.75 | Přečteno: 259 | Diskuse

Jiří Míka

Bílé ženy se dostaly na hledáček Black Lives Matter v seznamu doporučení bílým

Chanelle Helm, vedoucí Black Lives Matter v Louisville, napsala 10 doporučení bělochům. Vyzývá tam bělochy, aby předali svůj majetek "černým nebo hnědým". Bílé ženy označila za komplice rasistů.

23.8.2017 v 22:56 | Karma článku: 31.79 | Přečteno: 1069 | Diskuse

Tomáš Gayer

Top 09: Neuhneme! Je zaděláno na masakr!

Letošní parlamentní volby rozhodně nebudou selanka! Mnohé naopak nasvědčuje, že to místy může být i pořádnej masakr...

23.8.2017 v 20:34 | Karma článku: 23.52 | Přečteno: 736 | Diskuse
Počet článků 292 Celková karma 32.90 Průměrná čtenost 2401

Můj portál: web.branyvnimani.cz
 

Spřátelené weby 

Seznam rubrik

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Napište mi

Vzkaz autorovi


Zbývá 1000 znaků.


Toto opatření slouží jako ochrana proti webovým robotům.
Při zapnutém javaskriptu se pole vyplní automaticky.


více


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.